Lista produktów dla Banaszewski Roman

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów równolegle z pracą twórczą prowadził działalność pedagogiczną uzyskując kolejne stopnie naukowe na tytule profesora zwyczajnego kończąc.

Za swą pracę twórczą i pedagogiczną uzyskał szereg nagród m.in. Krzyż Kawalerski, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia, "Złoty laur za mistrzostwo w sztuce" Fundacji Kultury Polskiej. Blisko 40 lat prowadził pracownię projektowania grafiki książki i typografii w ASP w Krakowie. Współpracował z Europejską Akademią Sztuki w Krakowie.

Zmarł w styczniu 2021 r.

Aktywne filtry