Grzegorz Stec - Malarstwo

Urodzony w 1955 roku w Krakowie, w 1981 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Miał ponad 60 poważnych wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. W latach 1996-2009 wystawiał w USA Miał także wystawy indywidualne w placówkach dyplomatycznych: w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (2008), w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2009), w Instytucie Polskim w Lipsku (2014), berlińskiej Galerii Abakus przy współudziale Instytutu Polskiego oraz Ambasady RP (2015). O twórczości Steca TVP nakręciła film Zadręcza mnie zapach czerni (1991, reż. Cezary Nowicki). G. Stec jest też poetą, wydał dwa tomiki poetyckie: Nikt tu nie szuka odpowiedzi (1999) oraz Melencholia (2007). W 2019 r. artysta obchodzi jubileusz 40-lecia pracy twórczej. Z tej okazji odbyły się dwie wielkie wystawy w Krakowie, ukazał się 320-stronicowy dwujęzyczny album retrospektywny, a artysta odznaczony został medalem Honoris Gratia.
G. Stec jest jednym z najbardziej oryginalnych artystów polskich.
Nazywany przez krytyków „mistrzem światła” oraz „wybitnym kolorystą”. Twórca operujący własną techniką malarską, autor unikatowych czarnych obrazów. Zajmuje osobne miejsce we współczesnej sztuce, między abstrakcją a figuracją. Reprezentuje typ sztuki wizyjnej, dramatycznej, emocjonalnie reagującej na doświadczenia współczesności, a zarazem mocno zakotwiczonej w europejskiej tradycji malarskiej.

Image
Granatowy świt, Ukraina
olej płótno, 90x120
Czarna dama olej płótno, 90x120
Czarna dama
olej płótno, 90x120
Azyl olej płótno, 81x100
Azyl
olej płótno, 81x100
Przesypywanie światła olej płótno, 40x50
Przesypywanie światła
olej płótno, 25x25