Studia w ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1987 r. u prof. T. Jury.
Artystka zajmuje się malarstwem sztalugowym. Jej ulubione tematy to: pejzaż, portret, sceny rodzajowe. Rysunek jest jej odrębną dziedziną sztuki, którą stale rozwija, używając przede wszystkim technik własnych. Tworzy kompozycje bliskie poetyce surrealizmu.

Image
Zakupy, olej płótno, 24x18
Dorożka w deszczu olej płótno, 20x29
Dorożka w deszczu, olej płótno, 20x29
Z polowania olej płótno, 29x19 cm
Z polowania, olej płótno, 29x19 cm
Jesień olej płótno, 45x60
Jesień, olej płótno, 45x60