Malarstwo studiował w katowickiej filii krakowskiej ASP. Do 1990 roku mieszkał w Czeskim Cieszynie. Tam też tworzył i aktywnie uczestniczył w działaniach środowiska twórców skupionych w Sekcji Literacko - Artystycznej przy ZG PZKO. Teraz mieszka na Pomorzu, bywa na Zaolziu, a tworzy i eksponuje swoje obrazy od Pomorza do Zaolzia, jak również w Niemczech.

Image
2014-9, olej płyta, 70x60
2014-8 olej płyta, 70x60
2014-8 olej płyta, 70x60
2013-7 olej płyta, 70x40
2013-7 olej płyta, 70x40
2012-11 olej płyta, 70x70
2012-11 olej płyta, 70x70
2016-3 olej płyta, 70x50
2016-3 olej płyta, 70x50