Edyta Purzycka - Grafika

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom w 1996 roku z grafiki artystycznej pod kierunkiem profesor Haliny Pawlikowskiej, aneks z malarstwa i fotografii.
W latach 1995 - 96 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Od 1997 roku należy do ZPAP.
W swoich pracach wykorzystuje kilka technik wklęsłodrukowych (akwafortę, akwatintę, miękki werniks, odprysk atramentowy) Pozwala to na eksperymenty fakturalne oraz na uzyskiwanie efektów malarskich.
Tworzyła szatę graficzną miesięcznika studenckiego „Maska”, a następnie kwartalnika artystycznego „Format”. Współpracowała z czasopismem literacko – artystycznym „Rita Baum” oraz Wydawnictwem Szkolnym PWN.
W styczniu 2000 roku opracowała scenografię do spektaklu pt. „Obrazek wigilijny”. Przedstawienie powstało w ramach działalności Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka.
W 2001 roku Wydawnictwo „TIKKUN” wydało tomik poezji niemieckiego poety - Petera Gehrischa z jej grafikami.

Image
Wyznanie, wklęsłodruk, 40x50 cm
Image
Ukojenie, wklęsłodruk, 40x50 cm
Image
Suita miłosna, wklęsłodruk, 28x21
Image
Suita jesienna, wklęsłodruk, 28x21
Image
Suita lipcowa, wklęsłodruk, 30x24
Image
Ulotne, wklęsłodruk, 40x50 cm
Image
Szepty, wklęsłodruk, 40x50 cm
Image
Suita bengalska, wklęsłodruk, 28x21
Image
Suita bengalska, wklęsłodruk, 28x21
Image
Suita bengalska, wklęsłodruk, 28x21
Image
W motylach, wklęsłodruk, 40x50 cm
Image
Czułość, wklęsłodruk, 67x76
Image
Wirujące w obłokach, wklęsłodruk, 27x21
Image
Króliki w krainie czarów, wklęsłodruk, 27x21
Image
Z-wiedziona miłorąbem, 31x24
Image
Jesienne odloty, wklęsłodruk, 36x27
Image
Dwa spojrzenia, jedna myśl, wklęsłodruk, 42x50
Image
Dzikość uczuć, wklęsłodruk, 41x50
Image
Feeria barw, wklęsłodruk, 24x19
Image
Odloty, wklęsłodruk, 36x27
Image
Kolory świtu, wklęsłodruk, 45x37
Image
W miłosnych objęciach, wklęsłodruk, 32x41
Image
Dotknięcie wiatru, wklęsłodruk, 18x22
Image
Marzenie, wklęsłodruk, 16x22
Image
Love story, akwaforta, 27x27
Image
Czas anioła, wklęsłodruk, 52x40
Image
Podróż poza czasem, wklęsłodruk, 26x27
Image
Dla siebie samej, wklęsłodruk, 18x22
Image
Karnawał w Wenecji, wklęsłodruk, 25x35
Image
Zaczarowane spojrzenie, wklęsłodruk, 40x50 cm
Image
Koledzy, wklęsłodruk, 25x21
Image
Trzy księżyce, wklęsłodruk, 14x12
Image
Jedna mru, cztery fru, wklęsłodruk, 17x17
Image
Luzik, wklęsłodruk, 20x20
Image
Zimowy motyl, wklęsłodruk, 19x19
Image
Gardenia, wklęsłodruk, 23x19
Image
W ptakach, wklęsłodruk, 29x27