Małgorzata Pindel-Kryjak - Malarstwo

Malarka (PLSP Bielsko Biała, dyplom z wyróżnieniem, Berlin-autorska pracownia malarska Dachboden), performer (Grupa B), historyk sztuki(Uniwersytet Śląski). Producent i poszukiwacz emocji traktujący obrazy-obiekty całościowo, od samodzielnie zrobionych ram po sygnaturę, która jest trawestacją latarni/drabiny, oraz elementem kompozycji. „Tworzy od A do Z”. Dojrzałość artystyczną osiągnęła w 2019 roku. Po wielu latach poszukiwań Historia Tworzenia, Odrzucenia, oraz Sztuki stały się HA-MAKOM.  Świadomą przestrzenią SPOTKANIA  wiadomego z  niewiadomym, doświadczenia i profesjonalizmu z jego brakiem. Twórcy z Widzem. Gosi i św. Jakuba. „Ciebie i Mnie”. „To Miejsce" w którym celebruje się dosłowną, oraz indywidualną potrzebę odczuwania i wyrażania piękna.

Tworzy również Obiekty Niedoodrzucenia (O.N.D.O.), czyli przedmioty odrzucane z przyczyn estetycznych, przydatności, czy wartości materialnej. Nie naruszając ich funkcji i historii zmienia jakość estetyczną. Każdy przedmiot ma swoją Historię Odrzucenia, którą kupujemy wraz z dziełem. „ Historie sprzedają obrazy, sztukę. Sztuka sprzedaje historię”. W myśl stworzonej przez siebie maksymy udostępnia również Fragmenty z(a)myślenia.

Prace artystki  znajdują się w kilku kolekcjach i siedzibach firm w kraju i zagranicą min. Warszawie, Berlinie czy Londynie. Doceniane są za intuicję, szczerość  i indywidualny styl wypracowany samodzielnie. Cechą charakterystyczną jest pozorny nadmiar środków wyrazu, które  definiują emocje. Złocenia przywodzą na myśl dawnych mistrzów, faktura - bogactwo poszukiwań awangardy, neonowe barwy - współczesne tendencje, a ramy rzemiosło.