Marek Górny - Malarstwo

Absolwent PLSP w Krakowie w 1985 r. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Wklęsłodruku u prof. Andrzeja Pietscha. Aneks do dyplomu w Pracowni Malarstwa u prof. Zbysława Maciejewskiego (1985–1990).

Artysta uprawiał malarstwo, grafikę i rzeźbę. Projektował wnętrza i detale architektoniczne.

Zmarł 27 lutego 2016 r. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.