Jaga Karkoszka - Malarstwo

Moja twórczość nie podporządkowuje się powszechnie uprawianym tendencjom – modom w malarstwie np.. powszechnie uprawianej obecnie abstrakcji – ba, w najmniejszym stopniu nawet nie staram się podporządkować ogółowi.
Moje obrazy stanowią rebusy, w których zaszyfrowuję przeżycia, wydarzenia, ujmując je często żartobliwie jak groteskową farsę. Przesłanie zawarte w moich obrazach jest odczytywane wieloznacznie. Uważam siebie za prześmiewcę.
Uważam, że obraz ma być wielowarstwowy: winien zawierać; narrację, graficzność (rysunek) , kolor - aby nie stał się jedyne powierzchnią zakrytą farbami.
Uważam, iż Obraz winien też zachować indywidualizm jego twórcy. Przypisuję siebie do nurtu zwanego obecnie magicznym realizmem.