Monika Hartman - Malarstwo

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia Katowice. Dyplom główny w Katedrze Grafiki Warsztatowej w Pracowni Druku Wypukłego prof. Romana Staraka. Dyplom dodatkowy w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Uprawia grafikę warsztatową (linoryt), rysunek i malarstwo. Ukończyła także studia na Wydziale Filologii Angielskiej – praca magisterska na temat podobieństw w percepcji rzeczywistości występujących u twórców z różnych dziedzin – sztuk pięknych i literatury. Jest tłumaczem, przysięgłym, konferencyjnym oraz literatury. Interesuje ją moment przenikania się pierwiastka materialnego z metafizycznym. W swojej twórczości zastanawia się nad granicą pomiędzy rzeczywistością materialną i duchową, zaznaczającą się w postrzeganym przez nas świecie i naszych własnych ciałach. Jej prace są transcendentnym „oknem na prawdziwy świat”, kryjący się za fasadą otoczenia, które zauważamy - by wyrażały wiarę w sensowność i nieprzypadkowość wszystkiego