Monika Hartman - Malarstwo

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia Katowice. Dyplom główny w Katedrze Grafiki Warsztatowej w Pracowni Druku Wypukłego prof. Romana Staraka. Dyplom dodatkowy w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Uprawia grafikę warsztatową (linoryt), rysunek i malarstwo. Ukończyła także studia na Wydziale Filologii Angielskiej – praca magisterska na temat podobieństw w percepcji rzeczywistości występujących u twórców z różnych dziedzin – sztuk pięknych i literatury. Jest tłumaczem, przysięgłym, konferencyjnym oraz literatury. Interesuje ją moment przenikania się pierwiastka materialnego z metafizycznym. W swojej twórczości zastanawia się nad granicą pomiędzy rzeczywistością materialną i duchową, zaznaczającą się w postrzeganym przez nas świecie i naszych własnych ciałach. Jej prace są transcendentnym „oknem na prawdziwy świat”, kryjący się za fasadą otoczenia, które zauważamy - by wyrażały wiarę w sensowność i nieprzypadkowość wszystkiego

Image
Razem
olej płótno, 50x100
Image
Osobno
olej płótno, 50x100
Image
Niebiosa
olej płótno, 100x50
Image
Widzenie II
olej płótno, 100x50
Image
Akt Industrialny I
ole płótno, 100x70
Image
Akt Industrialny II
ole płótno, 100x70
Image
Psotne wietrzyki
olej płótno, 70x100
Image
Chmury
olej płótno, 80x100
Image
Pejzaż morski
olej płótno, 50x65
Image
Biała ornantka
ole płótno, 50x50
Image
Czarna ornantka
ole płótno, 50x50