Marcin Kokoszko - Malarstwo

Studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się szeroko pojętą sztuką wizualną: instalacjami, obiektami, malarstwem, rysunkiem, fotografią, poezją i video art.

Porusza się przeważnie na gruncie estetyki turpistycznej, choć nie jest ona dla niego wyznacznikiem przy podejmowaniu konkretnych tematów czy działań twórczych.Temat prac stanowi swoisty „układ nerwowy” człowieka, eteryczność, oschłość, pewien poetycki minimalizm, zmurszała estetyka przedmiotu, uwierające emocje, majaczenia...

Malarstwo charakteryzuje się graficzną formułą bez użycia koloru, bądź z jego minimalnym udziałem. W niemal wszystkich pracach technika jest mieszana lub poszukiwane są własne rozwiązania.Rzadko jest to „czysta” abstrakcja, zazwyczaj punktem wyjścia są elementy, strzępki z otaczającej rzeczywistości, coś zapamiętanego, nawet z dzieciństwa, wyobrażonego, zaobserwowanego, przełożonego na kanwę własnej wrażliwości lub podporządkowane tematowi pracy. Podejście do każdej pracy i użyte w niej środki są za każdym razem nieco inne. Artysta stara się nie tworzyć podobnych prac, lecz są one charakterystyczne i kojarzone z osobą artysty dzięki swojemu wydźwiękowi.

Wybrane wystawy zbiorowe:

„GENIUS LOCI” / Warszawa 2017 / Siedlce 2017 / Bonn 2018

„Earth, Fire, Air & Water”, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Warszawa, 2016

„2015-1945 = 70”, Doświadczalna Pracownia Litografii im. Pabla Picassa, Warszawa, 2015

 

"No Budget Show 5", Dom Kultury Kolejarza, Lublin, 2013

"Wystawa integracyjna", Galeria Nad Wisłą, Toruń, 2012

"No Budget Show 4" , Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2012

"Art Inn 2", 1500m², Warszawa, 2011

"No Budget Show 3", Galeria Kordegarda, Warszawa, 2011

"Rysunek z Malarstwem w Tle", Galeria Doświadczalnej Pracowni Litografii im. Pabla Picassa, Warszawa, 2009

 

Wybrane publikacje:

„GENIUS LOCI” / Warszawa 2017 / Siedlce 2017 / Bonn 2018 / ISBN 978-83-62160-34-1

„Earth, Fire, Air & Water” / Centrum Promocji Kultury Praga-Południe / Warszawa, 2016 / ISBN 978-83-921344-0-4

“No Budget Show 4” / Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Kraków, 2012 / ISBN 978-83-62435-88-3

„No Budget Show 3” / Galeria Kordegarda /  Warszawa, 2011