Lista produktów dla Piecha Andrzej

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, sceny rodzajowe. Był dojrzałym twórcą o olbrzymim dorobku artystycznym, zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiał głównie malarstwo sztalugowe w technice olejnej.

Twórczość Andrzeja Piechy skłania do refleksji. Przyciągając swą barwną powierzchownością wciąga obserwatora w głębię jego własnej podświadomości. Obrazy pozornie wesołe tchną smutkiem, poczuciem tęsknoty za czymś niedookreślonym. To wspaniałe dzieła, na które patrzeć można godzinami, a wciąż pozostają one dla nas intrygującą zagadką.
Agnieszka Burek.

Artysta zmarł w styczniu 2013 r.

Biała lokomotywa olej płyta, 50x7
Biała lokomotywa olej płyta, 50x7
Straż pożarna olej płyta, 50x70
Straż pożarna olej płyta, 50x70
Czerwony samochód olej płyta, 45x61
Czerwony samochód olej płyta, 45x61
Samolot widmo olej płyta, 40x80
Samolot widmo olej płyta, 40x80
Myśliwiec olej płyta, 50x70
Myśliwiec olej płyta, 50x70
Deszczowy tramwaj olej płyta, 50x70
Deszczowy tramwaj olej płyta, 50x70
Tramwaj błękitny olej płyta, 50x70
Tramwaj błękitny olej płyta, 50x70
Kobieta w okularach olej płótno, 60x50
Kobieta w okularach olej płótno, 60x50
Martwa natura olej płyta, 50x40
Martwa natura olej płyta, 50x40

Brak dostępnych produktów.

Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.